Επικοινωνία

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα της Πράξης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 535333 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 16.00) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση na@seve.gr.

Κύλιση προς τα επάνω